Menu
Gratis levering vanaf €100,-

Wat te doen na brand?

Een brand meemaken is een afschuwelijke ervaring. Ook de periode daarna is niet gemakkelijk, want je moet op korte tijd heel wat zaken regelen.

De rol van de brandweer

De brandweer redt eerst mensen en dieren. Tegelijk blussen ze de brand om zo veel mogelijk de schade te beperken.

Na de brand

Voor je de woning binnengaat vraag je toestemming aan de brandweer en de politie. De brandweer moet de woning veilig verklaren. De politie moet de oorzaak achterhalen.

Heb je een vermoeden van kwaad opzet: meld dit zo snel mogelijk aan de politie of brandweer.

Schrijf al je beschadigde bezittingen op en neem er foto’s van. Maak een volledige lijst van alle bezittingen die door de brand verloren gingen of beschadigd raakten. Vermeld bij elke bezitting de nieuwprijs. Gebruik hiervoor eventueel een inventarislijst van je verzekering. 

Contacteer zo snel mogelijk je verzekeringsmaatschappij. Als je verzekeringsagent onmiddellijk ter plaatse komt, kan de brandweer aanduiden welke schade het gevolg is van de bluswerken. Doe snel een schadeaangifte. Waarschuw de eigenaar als je de woning huurt.

De verzekeringsagent stuurt een expert om de schade vast te stellen. Je mag een tegenexpert aanwijzen die je rechten verdedigt. Ruim niets op tot de expert(en) langskomen. Als je je woning wilt laten herstellen en schoonmaken, moet je verzekeringsmaatschappij hiervoor toelating geven.

Informeer de nutsmaatschappijen. Waarschuw je telefoonmaatschappij en water-, gas- en elektriciteitsleverancier. Meld eventuele beschadigingen aan kabels en leidingen.  Sluit de water-, gas- en elektriciteitstoevoer af als de leidingen beschadigd zijn. 

Mag je in je woning blijven wonen? Laat dan de elektricteits- en gasleidingen en alle aangesloten toestellen controleren door een erkend installateur. Werd de gas- en elektriciteitstoevoer afgesloten? Laat die dan opnieuw aansluiten.

Vrijgave van de woning

Voor je met de verzekeringsexpert de woning betreedt, moet je woning zijn vrijgegeven. De brandweer en de politie geven je woning vrij. Vraag aan de politie of er een onderzoek loopt en of er een branddeskundige moet komen.

In het slechtste geval mag je na de brand niet meer in je woning. Sluit de woning dan goed af. Dit kun je door een gespecialiseerde firma laten doen. De politie kan hierbij helpen.

Heb je door de brand geen woning meer? Ga dan na of je verzekerd bent voor een vervangwoning. Als dat niet zo is en je kunt nergens anders terecht, dan kan je hulp vinden bij de sociale instanties. 

Opruimtips

Gooi de kleine brandresten zo veel mogelijk in de restafvalzakken. Haal je koelkast en diepvriezer leeg en gooi alle etenswaren weg. Gebruik zeker nooit etenswaren of medicijnen die uit een kamer komen waar het gebrand heeft!

 

Ga terug naar het adviescenter