In België is ieder voertuig verplicht om een vlot bereikbare brandblusser aan boord te hebben. Samen met Griekenland, Polen en Turkije is België het enige land in Europa dat deze verplichting heeft.

De brandblusser dient voorzien te zijn van een BENOR V-keursticker, hetgeen meteen ook de maximale geldigheid van 5 jaar aangeeft. Tijdens de autokeuring wordt meestal ook op de aanwezigheid en geldigheid van deze brandblusser gecontroleerd.

De grootte van de brandblusser die je nodig hebt hangt af van de maximaal toegestane massa. De indeling is de volgende:

Daarnaast dienen vrachtwagens volgens de Europese regelgeving ook een aparte poederbrandblusser 6kg (ABC) met BENOR V-label te installeren aan de buitenzijde van hun cabine. Die dient onder meer ook om de lading van de trailer te kunnen blussen.

Naast een brandblusser dienen auto's in België ook voorzien te zijn van een gevarendriehoek, EHBO-kit en reflecterend veiligheidsvest.

 

Ga terug naar het adviescenter